Agile Management Manifest

4910878479_2cb13d8da5_b_team-manager

Een nieuwe manier van werken door medewerkers (Agile), vraagt om een nieuwe manier om die medewerkers in hun teams, afdelingen of organisatie aan te sturen. Hoe kan je hier als (lijn)manager mee omgaan? Het manifest helpt je hierbij! Eerst de context van een Agile organisatie:

Management

Laten we starten bij de rol van management. Waarom zijn er managers? Het doel van management is het opstellen en halen van bedrijfsdoelstellingen in een bepaalde – soms sterk veranderende – context. Om de doelstellingen te halen is nodig: bepaling van de strategie, een organisatie die geleid wordt èn flexibel is, marketing, financieel beheer en … innovatie. Ondernemingen worden groter, innovatiedruk neemt toe. Er wordt meer geformaliseerd, meer managers aangenomen, maar past dat bij de toenemende innovatiedruk?

Ben je overhead of efficiënt?

Management wordt vaak gezien als onderdeel van de overhead van een organisatie. “In de praktijk kunnen managers echter zowel overheadtaken (bv. coördinatie) als primaire taken verrichten. De overhead is het deel van een budget dat een organisatie aan de eigen organisatie besteedt. Het is een maat voor de efficiëntie van een organisatie. Geld dat een organisatie aan zichzelf besteedt, komt niet ten goede aan de doelen van deze organisatie.”1 En wat was het doel van management? Juist … bereiken van bedrijfsdoelen!

Onderdeel van teams en projecten

Het aantal lijnmanagers (dus exclusief managers van stafafdelingen) bedraagt in Nederland zo’n 5%. Als managers meer kunnen bijdragen aan primaire taken in plaats van functioneringsgespreken houden, bila’s inplannen en afdelingsoverleggen voorzitten, wordt een organisatie efficienter. Als het woord management afgeleid is van het italiaanse maneggiare (‘mennen’) dan kan je stellen dat om meer te kunnen bijdragen de teugels gevierd moeten worden in plaats van aangetrokken, en is betrokkenheid noodzakelijk.  Dat kan omdat teams zichzelf kunnen organiseren. Alleen al medewerkers meer tijd geven om iets te realiseren in plaats van te vergaderen is een verbetering!

Waar voorheen een (lijn)manager geen onderdeel was van het team, zal dat nu veranderen. Als je samen wilt werken, samen wilt innoveren, dan is er geen hierarchie mogelijk dan een platte.

Platte organisatie

Traditioneel verwijst  een platte organisatiestructuur naar een organisatie zonder lagen tussen de werknemers en de managers. In plaats van opgelegd krijgen HOE iets gedaan moet worden, is het  idee dat goedopgeleide werknemers productiever zijn wanneer ze meer direct betrokken zijn bij besluitvormingsprocessen.

In een Agile organisatie worden beslissingen over het HOE genomen door werknemers. Je kunt als (lijnmanager) op de hoogte blijven, door erbij te zijn. Fysiek, in de ruimte en actief, door mee te doen. Door zelf de kar te trekken of in elk geval bij team-updates te zijn, zoals demonstraties van producten.

Interacties

Een ander voordeel is dat commentaar en andere terugkoppeling van klanten sneller bij de werknemers terecht komt die betrokken zijn bij de producten voor die klanten. Denk aan een helpdesk / ondersteuningsafdeling die traditioneel met klanten communiceert, waardoor een ontwikkelaar niet meteen weet wat er speelt of helemaal geen contact heeft met een productafnemer.  Als een werknemer zijn eigen producten ondersteunt, dan kan de snelheid waarmee een klant antwoord krijgt  worden verhoogd.

Zo zijn er niet alleen meer interacties tussen werknemers (doordat samen beslissingen over het HOE worden genomen) maar ook tussen werknemers en klanten.

Photo by poptech

 Het Agile Management Manifest 

Van Naar
Specialisten Multidisciplinisten
Afdelingsdenken Procesdenken
Aangeven HOE iets gedaan moet worden Geef aan WAT gedaan moet worden, laat ruimte voor zelforganisatie
Kennis-eilanden Netwerken, interessegroepen, kennisdeling, presentatie-cultuur
Vaste werktijden, 8 uur zitten en dan mag je naar huis Flexibele indeling, doen wanneer je het wilt doen, dat doen waar het team zich aan gecommitteerd heeft
Vaste locaties met eigen bureau’s Team-honk, thuisbasis, clubhuis
Regels zijn regels, omdat we het altijd zo doen Continue verbeteren, werkt het niet, dan doen we het anders.

 

  1. https://nl.wikipedia.org/wiki/Overhead_(bedrijfskunde)
Summary
Agile Management Manifest
Article Name
Agile Management Manifest
Description
Een nieuwe manier van werken door medewerkers (Agile), vraagt om een nieuwe manier om die medewerkers in hun teams, afdelingen of organisatie aan te sturen. Hoe kan je hier als (lijn)manager mee omgaan? Het manifest helpt je hierbij!
Martijn Aukema
Publisher Name
Dash IT
Publisher Logo
About This Author

Martijn Aukema is Agile coach, Interaction Designer, Business Transformator. Imaginative & creative, unalike, transformation catalyst, creating understanding & shared goals, KISS, combining business and IT. I see IT projects as people projects.

« Terug naar de vorige pagina